Bussen

Storagergård

Gl. landvej 15

2620 Albertslund

Bussen

Har ”Storagergård bussen” kørt sin sidste tur….?

Kære forældre,

Storagergård er et pragtfuldt sted for vores børn. Her er en fantastisk atmosfære skabt af engagerede og dygtige medarbejdere. Og så har vi ”Storagergård bussen” som den kaldes. Bussen ejes ikke af Storagergård, men af en selvejende institution, som du som forældre til børn på Storagergård, er medlem af.                                                                                                                                                                                         Den selvejende institution drives af forældre på frivillig basis. Så her er en god mulighed for at få indflydelse på noget som glæder mange børn i hverdagen. Bussen skaber nemlig dejlige oplevelser for vores børn gennem udflugter, småture, kolonier m.m. Oplevelser som vi også gerne i fremtiden vil give børn på Storagergård.

Det koster penge at holde en bus i sikker drift, og det er her Du som forældre kan hjælpe gennem følgende handlinger:

•Deltage i bestyrelsesarbejde. Vi har hårdt brug for to nye bestyrelsesmedlemmer!

•Skaffe præmier til bankospil, sommerlotteri m.m.

•Finde sponsorer som til gengæld kan få reklameplads på bussen.

•Hjælpe til ved arrangementer: Sommerfest, Julemarked og banko m.m. - bare en gang i mellem.

Har du lyst til at deltage i dette meningsfulde og sjove arbejde, så skriv til Formanden:

Kim Larsen – kiml@brostecph.com

Hvis ikke der er flere forældre som bakker op omkring bussen, er der en reel risiko for, at der ikke er penge nok til at drive den videre inden for en kort årrække – ”så kører bussen sin sidste tur” - og det vil være synd.  Vi kan nemt sikre fremtiden for bussen – men, I skal på banen nu!

M


Busbestyrelsen består af:


Jespe Væver P. (formand)

Katja (kasserer)

Kari

Maria

Rømer(Personale - revisor)

Rasmus(Personale)

Læs om alle vores busser gennem 41 år


Denne folder blev lavet til bussens 40 år jubilæum d. 10.10.2012 og viser historien bag alle 8 busser som foreningen har haft. Den indeholder tal, fakta og billeder gennem alle årene


Se eller download folderen [klik her]Denne folder blev lavet til bussens 20 års jubilæum - Sjov nostalgi.