Bussen

Storagergård

Gl. landvej 15

2620 Albertslund

Bussen

Har ”Storagergård bussen” kørt sin sidste tur….?

Kære forældre,

Storagergård er et pragtfuldt sted for vores børn. Her er en fantastisk atmosfære skabt af engagerede og dygtige medarbejdere. Og så har vi ”Storagergård bussen” som den kaldes. Bussen ejes ikke af Storagergård, men af en selvejende institution, som du som forældre til børn på Storagergård, er medlem af. Den selvejende institution drives af forældre på frivillig basis. Så her er en god mulighed for at få indflydelse på noget som glæder mange børn i hverdagen. Bussen skaber nemlig dejlige oplevelser for vores børn gennem udflugter, småture, kolonier m.m. Oplevelser som vi også gerne i fremtiden vil give børn på Storagergård.

Det koster penge at holde en bus i sikker drift, og det er her Du som forældre kan hjælpe gennem følgende handlinger:

•Deltage i bestyrelsesarbejde. Vi har hårdt brug for to nye bestyrelsesmedlemmer!

•Skaffe præmier til bankospil, sommerlotteri m.m.

•Finde sponsorer som til gengæld kan få reklameplads på bussen.

•Hjælpe til ved arrangementer: Sommerfest, Julemarked og banko m.m. - bare en gang i mellem.

Har du lyst til at deltage i dette meningsfulde og sjove arbejde, så skriv til Formanden:

Kim Larsen – kiml@brostecph.com

Hvis ikke der er flere forældre som bakker op omkring bussen, er der en reel risiko for, at der ikke er penge nok til at drive den videre inden for en kort årrække – ”så kører bussen sin sidste tur” - og det vil være synd. Vi kan nemt sikre fremtiden for bussen – men, I skal på banen nu!

Med venlig hilsen

Kim Larsen

 

Albertslund, maj 2017

Den Selvejende Institution af 10.10.72

Bestyrelsens beretning for 2016

 

 

2016 har på mange måder været et besynderligt år.

Der kom ingen medlemmer til generalforsamlingen og der blev ikke valgt en formand! I mangel af ”bedre” tog undertegnede rollen midlertidigt.

Foreningens vognmandstilladelse skulle fornyes i starten af 2016. Foreningen har i mange år kørt på et tidligere bestyrelsesmedlems tilladelse som skulle fornyes. I den forbindelse kunne det konstateres at måden hvorpå tilladelsen var anvendt, ikke var helt reglementeret da vognmanden skal være aktiv i foreningen og få løn fra denne. Dette har ikke været tilfældet i lang tid. Den eksisterende tilladelse kunne derfor ikke fornyes, og en ny måde at drive bussen på skulle iværksættes.

Rasmus fra Storagergård har efterfølgende uddannet sig til vognmand, og det er hans tilladelse vi kører på i dag.

De nævnte problemer med vognmandstilladelsen betød at bussen stod stille i et par måneder, ind til vi fik dispensation til at køre. Dette bevirkede manglende indtægter i perioden.

På trods af problemerne, er der kørt en del ture for andre institutioner, Idrætsklubber samt spejdere i løbet af året.

Bussen har i lighed med andre år kørt Storagergårds børn og unge til mange forskellige aktiviteter/kolonier: Idrafjell, Møn, Frederiksværk, badetur til Malmø samt diverse skøjte- bio- og storcenterture.

Bussen er i sikkerhedsmæssig god stand, men der er rust i vangerne som bør udbedres i løbet af 2017.

I løbet af 2016 har der været afholdt følgende aktiviteter: Sommerfest, 2 x banko samt julemarked.

Resultaterne af de samlede aktiviteter i 2016 blev et underskud på ca. 11.000 kr.

Opbakningen til bussen er for nedadgående. Ud over flere medlemmer til bestyrelsen, kunne der godt bruges nogle flere forældre som kunne tænke sig at gøre en indsats for bussen ved sommerfest, julemarked m.m. Vi har haft frafald fra bestyrelsen. Tobias, Jesper og Annette er stoppet i løbet af 2016/17, så flere ”hænder” er et must!

Tak til alle som bidrog med hjælp og støtte i 2016.

 

Kim Larsen

 

Busbestyrelsen består af:

 

Kim Larsen(formand)

Katja (kasserer)

Kari

Rømer(Personale - revisor)

Rasmus(Personale)

Kontakt bussen

 

 

Ønsker du at få et tilbud på en bustur, sprøge om en tur eller andet, kan du gøre det via vores E-mail.

 

bookbussen@gmail.com

 

Læs om alle vores busser gennem 41 år

 

Denne folder blev lavet til bussens 40 år jubilæum d. 10.10.2012 og viser historien bag alle 8 busser som foreningen har haft. Den indeholder tal, fakta og billeder gennem alle årene

 

Se eller download folderen [klik her]

 

 

Denne folder blev lavet til bussens 20 års jubilæum - Sjov nostalgi.